Společnost je držitelem certifikátů ISO 9001:2015 a ISO 14001:2015 a to v oblasti provádění staveb, jejich změn a odstraňování, nakládání s odpady, včetně nebezpečných odpadů.

kontaktujte nás

kontaktujte nás

kontaktujte nás


Tel.: +420 606 710 082