Společnost DYNAMIC STEEL a.s. působí na trhu v oblasti nakládání s odpady od roku 2008. Má provozovnu ve Veselí nad Moravou, Kolárova 1229, v Areálu Železárny Veselí a.s., kde provozuje zařízení ke sběru a výkupu odpadů železného šrotu a to na základě povolení KÚ Jihomoravského kraje, odboru ŽP č.j. JMK 10059/2016.

Hlavní činností společnosti je:

  • Shromažďování, sběr a odstraňování odpadů
  • Úprava odpadů k dalšímu využití

kontaktujte nás

kontaktujte nás

kontaktujte nás


Tel.: +420 603 844 533